EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuálne podujatia:

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany  - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • 05.12.2022 - 08.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 20.02.2023 - 23.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 22.05.2023 - 25.05.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • 21.11.2022 - 22.11.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 16.02.2023 - 17.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 15.05.2023 - 16.05.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • 03.10.2022 - 18.11.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 06.03.2023 - 21.04.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (aj cez RE-PAS) - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • 10.10.2022 - 11.11.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 13.03.2023 - 14.04.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania PO za rok 2022 na praktickom príklade do tlačiva

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 30.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 31.01.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 30.01.2023 - Online webinár -

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022

Lektor:
Ing.  Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2022 - Online webinár -
 • 15.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 27.01.2023 - Online webinár -

Aktuálny stav v mzdovej učtárni v roku 2023 a ročné zúčtovanie dane za r. 2022

Lektor:
 Júlia Pšenková 

Dátum a miesto:

 • 02.02.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 01.02.2023 - Online webinár -
 • 01.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Daň z príjmov právnických osôb 2022, zmeny 2022 a 2023 až 2024

Lektor:
Ing.  Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 07.12.2022 - Online webinár -

Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Lektor:
Mgr.  Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Dátum a miesto:

 • 08.12.2022 - Online webinár -

Daň z príjmov PO v roku 2022 a zmeny od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2022 - Online webinár -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Lektor:
Ing.  Marcela Prajová Finančná správa SR

Dátum a miesto:

 • 16.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 16.12.2022 - Online webinár -
 • 26.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 26.01.2023 - Online webinár -

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Lektor:
Ing.  Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 16.01.2023 - Online webinár -

Ročné zúčtovanie preddavkov na DzP zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny

Lektor:
Ing.  Zita Kajanovičová Finančná správa SR

Dátum a miesto:

 • 31.01.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 

Lektor:
Ing.  Jana Acsová 

Dátum a miesto:

 • 12.01.2023 - Online webinár -

Záznamy z online webinárov – mzdy a personalistika

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • - Online webinár -

Záznamy z online webinárov – dane a účtovníctvo

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • - Online webinár -

Novely daňových zákonov 2023 (DPH, DzP, daňový poriadok,...)

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 12.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 12.12.2022 - Online webinár -
 • 13.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 18.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 18.01.2023 - Online webinár -

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2023 

Lektor:
RNDr.  Jana Motyčková 

Dátum a miesto:

 • 14.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 14.12.2022 - Online webinár -
 • 08.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 a zmeny v DzP PO od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 21.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 20.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 20.12.2022 - Online webinár -

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2023 a ročné zúčtovanie DzP zo závislej činnosti

Lektor:
RNDr.  Jana Motyčková 

Dátum a miesto:

 • 17.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 17.01.2023 - Online webinár -

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Martin Ťažky Finančné riaditeľstvo

Dátum a miesto:

 • 17.01.2023 - Online webinár -

Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • 23.01.2023 - 25.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 23.01.2023 - 25.01.2023 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.