EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

2 - dňové školenie je určené pre bezpečnostných technikov, ktorým končí platnosť osvedčenia bezpečnostného technika a sú povinní v zmysle § 23 ods. 9 zák. 124/2006 Z.z. v z.n.p. absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 15.05.2024 - 16.05.2024
  • Miesto konania: Žilina  Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • Cena: 80 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály,)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 14.02.2024 - 15.02.2024
  • Miesto konania: Žilina  Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • Cena: 80 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.