EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

2 - dňové školenie je určené pre bezpečnostných technikov, ktorým končí platnosť osvedčenia bezpečnostného technika a sú povinní v zmysle § 23 ods. 9 zák. 124/2006 Z.z. v z.n.p. absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.