EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

2 - dňové školenie je určené pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým končí platnosť osvedčenia bezpečnostného technika resp. autorizovaného bezpečnostného technika. Sú povinní v zmysle § 23 ods. 6 , a § 24 ods. 9 zák. 124/2006 Z.z. v z.n.p. absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Kurz sa bude realizovať podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ (fyzicky, online alebo ich kombináciou)  

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 16.02.2023 - 17.02.2023
  • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • Cena: 75 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 15.05.2023 - 16.05.2023
  • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • Cena: 75 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.