EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

BOZP a PO

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sa realizuje v zmysle oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Základné a aktualizačné odborné prípravy sú doplnené aj o aktuálne legislatívne zmeny počas roka.

BOZP a PO

Aktuálne podujatia:

Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023 - uskutoční sa aj online formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 18.04.2024 - 19.04.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • 27.02.2024 - 28.02.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Lektorský kurz

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 25.04.2024 - 23.05.2024 - Online webinár -

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany 

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 20.05.2024 - 23.05.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • 16.02.2024 - 21.02.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 15.05.2024 - 16.05.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • 14.02.2024 - 15.02.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 04.03.2024 - 19.04.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) 

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 11.03.2024 - 12.04.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
EDUCO - CONSULT, s.r.o.