EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

BOZP a PO

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sa realizuje v zmysle oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Základné a aktualizačné odborné prípravy sú doplnené aj o aktuálne legislatívne zmeny počas roka.

BOZP a PO

Aktuálne podujatia:

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany  - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 20.02.2023 - 23.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 22.05.2023 - 25.05.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 16.02.2023 - 17.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 15.05.2023 - 16.05.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 06.03.2023 - 21.04.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (aj cez RE-PAS) - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 13.03.2023 - 14.04.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 27.02.2023 - 01.03.2023 - Online webinár -
  • 27.02.2023 - 01.03.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
EDUCO - CONSULT, s.r.o.