EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

BOZP a PO

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sa realizuje v zmysle oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Základné a aktualizačné odborné prípravy sú doplnené aj o aktuálne legislatívne zmeny počas roka.

BOZP a PO

Aktuálne podujatia:

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany  - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 05.12. - 08.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 21.11. - 22.11.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 03.10.2022 - 18.11.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
EDUCO - CONSULT, s.r.o.