EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

BOZP a PO

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sa realizuje v zmysle oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Základné a aktualizačné odborné prípravy sú doplnené aj o aktuálne legislatívne zmeny počas roka.

BOZP a PO

Aktuálne podujatia:

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany  - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 25.09.2023 - 28.09.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 04.12.2023 - 07.12.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika -  uskutoční sa aj online formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 18.09.2023 - 19.09.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 27.11.2023 - 28.11.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 02.10.2023 - 24.11.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Príprava ku skúške technikov BOZP od 1.1.2023

Lektor:  Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

  • 20.09.2023 - 22.09.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 20.09.2023 - 22.09.2023 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.