EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany  - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

30-hodinový (4-dňový) kurz je určený pre technikov PO, ktorým končí  5-ročná platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Na záver účastník  získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré predkladá aj s inými dokladmi na príslušnom KR HaZZ . Podmienkou účasti je predložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO.     

 

Kurz sa uskutoční online len v čase mimoriadnej situácie. Po odvodlaní mimoriadnej situácie sa kurz organizuje výlučne fyzicky.   

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.