EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany 

Na základe nového usmernenia (21.08.2023) Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať výlučne už len PREZENČNOU FORMOU. (uvedenú informáciu si viete overiť tu: https://www.minv.sk/?vzdelavanie)

 

 

30-hodinový (4-dňový) kurz je určený pre technikov PO, ktorým končí  5-ročná platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Na záver účastník  získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré predkladá aj s inými dokladmi na príslušnom KR HaZZ . Podmienkou účasti je predložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO.     

 

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.