EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Dane a účtovníctvo

Školenia v okruhu DANE A ÚČTOVNÍCTVO sú zamerané najmä na aktuálne prípravy a zmeny v rámci daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov…), zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Naš lektorský tím tvoria odborníci z Finančnej správy Slovenskej republiky, daňoví poradcovia SKDP a audítori SKAu.

Dane a účtovníctvo

Aktuálne podujatia:

Najčastejšie chyby DPH v PRAXI 2022

Oznam: ***Pôvodný termín 6.10.2022 sa mení na nový termín 17.10.2022***

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 17.10.2022 - Online webinár -
 • 17.10.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022

Lektor:
Ing.  Monika Adamíková -metodik účtovníctva, Finančná správa SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2022 - Online webinár -
 • 15.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Lektor:
Mgr.  Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Dátum a miesto:

 • 15.11.2022 - Online webinár -

Daňové a nedaňové výdavky

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 27.10.2022 - Online webinár -

Novely daňových zákonov 2023 (DPH, DzP, daňový poriadok,...)

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 12.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 12.12.2022 - Online webinár -
 • 13.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Lektor:
Mgr.  Katarína Duchoňová 

Dátum a miesto:

 • 12.10.2022 - Online webinár -

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 a stručne k zmenám v DzP PO od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 21.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 20.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 20.12.2022 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.