EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Dane a účtovníctvo

Školenia v okruhu DANE A ÚČTOVNÍCTVO sú zamerané najmä na aktuálne prípravy a zmeny v rámci daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov…), zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Naš lektorský tím tvoria odborníci z Finančnej správy Slovenskej republiky, daňoví poradcovia SKDP a audítori SKAu.

Dane a účtovníctvo

Aktuálne podujatia:

Daň z príjmov PO 2023, zmeny 2023 a 2024

Lektor: Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 13.12.2023 - Online webinár -

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023 na príklade do tlačiva + stručná informácia k novele DzP od 1.1.2024

Lektor: Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 20.12.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 19.12.2023 - Online webinár -
 • 19.12.2023 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Daň z príjmov PO 2023, zmeny v roku 2023 a pre rok 2024

Lektor: Ing.  Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 07.12.2023 - Online webinár -

DPH v reťazových obchodoch v praktických príkladoch a pripravované zmeny 2024

Lektor: Mgr.  Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Dátum a miesto:

 • 14.12.2023 - Online webinár -

Webinár DPH

Lektor: Ing.  Martin Ťažky Finančné riaditeľstvo

Dátum a miesto:

 • 17.01.2024 - Online webinár -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2023

Lektor: Ing.  Jana Acsová 

Dátum a miesto:

 • 16.01.2024 - Online webinár -

Daň z motorových vozidiel, daňové priznanie za rok 2023

Lektor: Ing.  Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 15.01.2024 - Online webinár -

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Lektor: Ing.  Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2023 - Online webinár -
 • 15.12.2023 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
 • 01.02.2024 - Online webinár -

Daň z príjmov FO za rok 2023, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2023

 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2024 a neskôr

Lektor: Ing.  Marcela Prajová Finančná správa SR

Dátum a miesto:

 • 09.02.2024 - Online webinár -
 • 09.02.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Daňová závierka 2023 - zostavenie daňového priznania PO za rok 2023 na praktickom príklade do tlačiva

Lektor: Ing.  Soňa Ugróczy  

Dátum a miesto:

 • 31.01.2024 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 30.01.2024 - Online webinár -
 • 30.01.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Novely daňových zákonov od 1.1.2024

Oznam: Z dôvodu neukončeného leg.konania sa školenie uskutoční 19.1.2024. V prípade schválenia dôležitých mimoriadnych zmien Vás budeme o nich ihneď informovať.

Lektor: Ing.  Soňa Ugróczy  

Dátum a miesto:

 • 19.01.2024 - Online webinár -
 • 19.01.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51
EDUCO - CONSULT, s.r.o.