EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Dane a účtovníctvo

Školenia v okruhu DANE A ÚČTOVNÍCTVO sú zamerané najmä na aktuálne prípravy a zmeny v rámci daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov…), zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Naš lektorský tím tvoria odborníci z Finančnej správy Slovenskej republiky, daňoví poradcovia SKDP a audítori SKAu.

Dane a účtovníctvo

Aktuálne podujatia:

DPH - vybrané prípady v praktických príkladoch, koncoročné úpravy,  novely platné od 1.1.2024

Lektor: Ing.  Martin Ťažky Finančné riaditeľstvo

Dátum a miesto:

 • 17.01.2024 - Online webinár -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2023

Lektor: Ing.  Jana Acsová 

Dátum a miesto:

 • 16.01.2024 - Online webinár -

Daňové priznanie PO 2023 - praktický príklad, zmeny ZDP 2023, 2024 

Lektor: Ing.  Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 19.01.2024 - Online webinár -
 • 14.02.2024 - Online webinár -

Daň z motorových vozidiel, daňové priznanie za rok 2023

Lektor: Ing.  Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 15.01.2024 - Online webinár -

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Lektor: Ing.  Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

Dátum a miesto:

 • 01.02.2024 - Online webinár -

Daň z príjmov FO za rok 2023, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2023

 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2024 a neskôr

Lektor: Ing.  Marcela Prajová Finančná správa SR

Dátum a miesto:

 • 09.02.2024 - Online webinár -
 • 09.02.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Daňová závierka 2023 - zostavenie daňového priznania PO za rok 2023 na praktickom príklade do nového tlačiva

Lektor: Ing.  Soňa Ugróczy  

Dátum a miesto:

 • 31.01.2024 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 30.01.2024 - Online webinár -
 • 30.01.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Novely daňových zákonov od 1.1.2024

Lektor: Ing.  Soňa Ugróczy  

Dátum a miesto:

 • 19.01.2024 - Online webinár -
 • 19.01.2024 - Žilina - POZOR Nové miesto konania seminárov:Dom odborov, Antona Bernoláka 51

Hmotný, nehmotný majetok a odpisy podľa zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing.  Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, 

Dátum a miesto:

 • 15.02.2024 - Online webinár -

Daň z príjmov FO 2023 - daňové priznanie, zmeny 2023 a 2024

Lektor: Ing.  Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 06.02.2024 - Online webinár -

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023 na príklade do tlačiva + stručná informácia k novele DzP od 1.1.2024

Lektor: Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 07.02.2024 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.