EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Dane a účtovníctvo

Školenia v okruhu DANE A ÚČTOVNÍCTVO sú zamerané najmä na aktuálne prípravy a zmeny v rámci daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov…), zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Naš lektorský tím tvoria odborníci z Finančnej správy Slovenskej republiky, daňoví poradcovia SKDP a audítori SKAu.

Dane a účtovníctvo

Aktuálne podujatia:

Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania PO za rok 2022 na praktickom príklade do tlačiva

Lektor: Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

  • 30.01.2023 - Online webinár -
  • 30.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • 31.01.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 a zmeny v DzP PO od 1.1.2023

Lektor: Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

  • 01.02.2023 - Online webinár -

Hmotný, nehmotný majetok a odpisy podľa zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing.  Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, 

Dátum a miesto:

  • 15.02.2023 - Online webinár -

Daňové priznanie PO za rok 2022, praktický príklad, zmeny DzP pre rok 2023

Lektor: Ing.  Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

  • 08.02.2023 - Online webinár -

Daň z príjmov FO za rok 2022, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2022

 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2023 a neskôr

Lektor: Ing.  Marcela Prajová Finančná správa SR

Dátum a miesto:

  • 07.02.2023 - Online webinár -
  • 07.02.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Daňové priznanie FO za rok 2022, praktický príklad, zmeny ZDP 2023

Lektor: Ing.  Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

  • 02.02.2023 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.