EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Dane a účtovníctvo

Školenia v okruhu DANE A ÚČTOVNÍCTVO sú zamerané najmä na aktuálne prípravy a zmeny v rámci daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov…), zákona o účtovníctve a súvisiacej legislatívy.

Naš lektorský tím tvoria odborníci z Finančnej správy Slovenskej republiky, daňoví poradcovia SKDP a audítori SKAu.

Dane a účtovníctvo

Aktuálne podujatia:

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022

Lektor:
Ing.  Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2022 - Online webinár -
 • 15.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 27.01.2023 - Online webinár -

Daň z príjmov právnických osôb 2022, zmeny 2022 a 2023 až 2024

Lektor:
Ing.  Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 07.12.2022 - Online webinár -

Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Lektor:
Mgr.  Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Dátum a miesto:

 • 08.12.2022 - Online webinár -

Daň z príjmov PO v roku 2022 a zmeny od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 15.12.2022 - Online webinár -

Novely daňových zákonov 2023 (DPH, DzP, daňový poriadok,...)

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 12.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 12.12.2022 - Online webinár -
 • 13.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 18.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 18.01.2023 - Online webinár -

Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania PO za rok 2022 na praktickom príklade do tlačiva

Lektor:
Ing.  Soňa Ugróczy 

Dátum a miesto:

 • 30.01.2023 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 31.01.2023 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 30.01.2023 - Online webinár -

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Lektor:
Ing.  Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR 

Dátum a miesto:

 • 16.01.2023 - Online webinár -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 

Lektor:
Ing.  Jana Acsová 

Dátum a miesto:

 • 12.01.2023 - Online webinár -

Záznamy z online webinárov – dane a účtovníctvo

Lektor:
 Kolektív lektorov 

Dátum a miesto:

 • - Online webinár -

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 a zmeny v DzP PO od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

Dátum a miesto:

 • 21.12.2022 - Košice - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
 • 20.12.2022 - Žilina - Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • 20.12.2022 - Online webinár -

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023

Lektor:
Ing.  Martin Ťažky Finančné riaditeľstvo

Dátum a miesto:

 • 17.01.2023 - Online webinár -
EDUCO - CONSULT, s.r.o.