EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) 

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. 

Možnosť prefinancovať cez úrad práce - informujte sa na príslušnom UPSVaR

 

Na základe nového usmernenia (21.08.2023) Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať výlučne už len PREZENČNOU FORMOU. (uvedenú informáciu si viete overiť tu: https://www.minv.sk/?vzdelavanie)

 

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava

 

  • Rozsah prednášok je v zmysle § 33 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie

 

  • Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ

 

  • Originál dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii len k nahliadnutiu

 

Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení:

09.10. - 13.10.2023

23.10. - 27.10.2023

13.11. - 16.11.2023

 

 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.