EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. 

Možnosť prefinancovať cez úrad práce - informujte sa na príslušnom UPSVaR

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava

 

  • Rozsah prednášok je v zmysle § 33 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie

 

  • Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ

 

  • Originál dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii len k nahliadnutiu

 

Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení marec/apríl:

13.03. - 17.03.2023 

27.03. - 31.03.2023 

11.04. - 14.04.2023

 

Termíny sústredení:

09.10. - 13.10.2023

23.10. - 27.10.2023

13.11. - 16.11.2023

 

 

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 13.03.2023 - 14.04.2023
  • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • Cena: 360€ € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály.)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.