EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (aj cez RE-PAS) - kurz sa v čase mimoriadnej situácie uskutoční aj on-line formou

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. 

Možnosť prefinancovať cez program RE-PAS - nezamestnaní informujte sa na príslušnom UPSVaR

Kurz sa bude realizovať podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava

 

  • Rozsah prednášok je v zmysle § 33 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie

 

  • Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ

 

  • Originál dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii len k nahliadnutiu

 

Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení:

07.03. – 11.03.2022 

21.03. - 25.03.2022 

04.04. - 08.04.2022


10.10. - 14.10.2022

24.10. - 28.10.2022

07.11. - 11.11.2022

 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.