EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY - aj online (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) 

 Úrad práce soc. veci a rodiny v súčastnosti pripravuje podmienky preplácania kvalifikačných kurzov. Pre podrobnosti prosím kontaktujte Váš UP.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. 

 

Na základe nového usmernenia Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať už aj DIŠTANČNOU FORMOU - online

 

 

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava

 

  • Rozsah prednášok je v zmysle § 33 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie

 

  • Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ

 

  • Originál dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii len k nahliadnutiu

 

Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod.)

Termíny sústredení:

11.03. - 15.03.2024

25.03. - 28.03.2024

08.04. - 12.04.2024

 

Termíny sústredení jesenného kurzu: 

07.10. - 11.10.2024

21.10. - 25.10.2024

04.11. - 08.11.2024

 

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 11.03.2024 - 12.04.2024
  • Miesto konania: Žilina  Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • Cena: 384 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály,)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.