EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

 Úrad práce soc. veci a rodiny v súčastnosti pripravuje podmienky preplácania kvalifikačných kurzov. Pre podrobnosti prosím kontaktujte Váš UP.

 

 

 Kvalifikačný kurz v rozsahu 176 vyučovacích hodín je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať činnosť technika BOZP a doposiaľ nemajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. príslušnú kvalifikáciu.

Po absolvovaní kurzu získajú úćastníci ,,potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika" , ktoré je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšlektorát práce.

 

Terminy sústredení:

04.03. - 08.03.2024

18.03. - 22.03.2024

02.04. - 05.04.2024

15.04. - 19.04.2024

 

Termíny sústredení jesenného kurzu:

30.9. - 04.10.2024

14.10. - 18.10.2024

28.10. - 31.10.2024

13.11. - 19.11.2024

 

 

                                            

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Podmienkou účasti na kurze je ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

 

  • Kurz prebieha formou štyroch sústredení 

 

  • Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 04.03.2024 - 19.04.2024
  • Miesto konania: Žilina  Dom odborov, Antona Bernoláka 51
  • Cena: 480 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály,)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.