EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Možnosť prefinancovať cez program RE-PAS - nezamestnaní informujte sa na príslušnom UPSVaR

Kurz sa bude realizovať podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ (fyzicky, online alebo ich kombináciou)  

 

 Kvalifikačný kurz v rozsahu 176 vyučovacích hodín je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať činnosť technika BOZP a doposiaľ nemajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. príslušnú kvalifikáciu.

 

Terminy sústredení:

03.10. - 07.10.2022

17.10. - 21.10.2022

31.10. - 04.11.2022

14.11. - 18.11.2022


                                            

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Podmienkou účasti na kurze je ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

 

  • Kurz prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami.

 

  • Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle §23 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p.

 

  • Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.