EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať aj cez úrad práce) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Možnosť prefinancovať cez úrad práce - informujte sa na príslušnom UPSVaR

Kurz cez program ,,Nestrať prácu vzdelávaj sa" informácie:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

 

 Kvalifikačný kurz v rozsahu 176 vyučovacích hodín je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať činnosť technika BOZP a doposiaľ nemajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. príslušnú kvalifikáciu.

Po absolvovaní kurzu získajú úćastníci ,,potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika" , ktoré je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšlektorát práce.

 

Terminy sústredení marec/apríl:

06.03. - 10.03.2023

20.03. - 24.03.2023

03.04. - 06.04.2023

17.04. - 21.04.2023

 

Terminy sústredení máj/jún:

29.5. - 02.06.2023

05.06. - 09.06.2023

12.06. - 16.06.2023

19.06. - 23.06.2023

26.06. - 27.06.2023

 

Termíny sústredení október/november:

02.10. - 06.10.2023

16.10. - 20.10.2023

06.11. - 10.11.2023

20.11. - 24.11.2023

                                            

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Podmienkou účasti na kurze je ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

 

  • Kurz prebieha formou štyroch sústredení 

 

  • Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.