EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS) - kurz sa uskutoční aj on-line formou

Možnosť prefinancovať cez program RE-PAS - nezamestnaní informujte sa na príslušnom UPSVaR

 

 Kvalifikačný kurz v rozsahu 176 vyučovacích hodín je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať činnosť technika BOZP a doposiaľ nemajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v z.n.p. príslušnú kvalifikáciu.

 

Terminy sústredení:

06.03. - 10.03.2023

20.03. - 24.03.2023

03.04. - 06.04.2023

17.04. - 21.04.2023

                                            

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

  • Podmienkou účasti na kurze je ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

 

  • Kurz prebieha formou štyroch sústredení 

 

  • Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, o zákone o verejnom zdravotníctve a nadväzujúcich právnych predpisoch, ako i o špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 06.03.2023 - 21.04.2023
  • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • Cena: 480 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály,)
  • Prezentácia: 7:30 - 08:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.