EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Lektorský kurz

Kurz bude prebiehať v poobedných hodinách od 16:00 do 20:00

Termín: 25.04.2024 - 23.05.2024 ( 5dní) (25.04., 02.05.,09.05.,16.05.,23.05.)

 

Kurz ,,Lektor" (100 hodín) je určený záujemcom bez pedagogického vzdelania, ktorých súčasťou pracovnej náplne sú školenia pracovníkov v organizácii, ale najmä tým, ktorí chcú vykonávať vzdelávanie dospelých  dodávateľským spôsobom. Získané osvedčenie je súčasťou žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie z NIP. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

- základy a špecifiká vzdelávania dospelých

- metódy a formy vzdelávania

- diagnostika vo vzdelávaní dospelých

- komunikácia vo vzdelávaní dospelých

- technológie vo vzdelávaní dospelých

- stanovenie obsahu a cieľov

- osobnosť lektora

- tréning - vystúpenia účastníkov kurzu a vyhodnotenie

  • Dátum: 25.04.2024 - 23.05.2024
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 198 € ;vrátane DPH
  • Prezentácia: 15:30 - 16:00
  • Predpokladané ukončenie: 20:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.