EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuálne zmeny a úpravy právnych noriem v oblasti správy dokumentov, podmienky úpravy registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov

 • Detailný výklad vyhlášok k zákonu o archívoch a registratúrach so špeciálnym prihliadnutím na nové ustanovenia
 • Návod ako upraviť registratúrne poriadky a registratúrne plány v zmysle nových právnych predpisov
 • Návod na prácu a použitie vzorových materiálov a metodík

Lektor:

Mgr. Mária Mrížová, PhD. Ministerstvo vnútra SR 

Program:

Seminár je určený pre

 • subjekty verejnej správy vrátane orgánov verejnej moci všetkých stupňov
 • správcov registratúry
 • IT zamestnancov
 • asistentky, sekretárky, archivárov
 • zamestnancom hospodárskych správ
 • ďalších odborných zamestnancov verejnej a podnikateľskej sféry, ktorí vykonávajú administratívne činnosti
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov

 

Cieľ a obsah seminára
Koniec roka 2023 priniesol nové právne ustanovenia vo forme novelizovaných ustanovení dvoch vyhlášok - 410/2015 Z. z. a 628/2002 Z. z.
 
Tieto novelizované ustanovenia prinášajú viaceré nové povinnosti pre pôvodcov registratúry - najmä povinnosť úpravy registratúrneho poriadku a jeho následné posúdenie štátnym archívom, a to najneskôr do 1. júla 2024.
 
 

Program seminára

 • Novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci - detailný výklad v kontexte novelizovaných ustanovení s cieľom ich praktickej aplikácie
 • Novela vyhlášky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach - detailný výklad v kontexte novelizovaných ustanovení s cieľom ich praktickej aplikácie
 • Potrebné úpravy registratúrnych poriadkov najneskôr do 1.7.2024
 • Nová štruktúra členenia registratúrnych plánov - praktický návod na úpravu registratúrneho plánu pôvodcu
 • Efektívna správa registratúry - praktický návod na zefektívnenie výkonu jednotlivých manipulačných úkonov správy registratúry
 • Diskusia

 • Dátum: 05.06.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.