EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Cestovné náhrady v roku 2024 v praktických príkladoch a vzoroch

Seminár je určený

 • pre podnikateľské subjekty
 • subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
 • tretí sektor
 • všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami,
 • manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty,ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
 • záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

 

Cieľ seminára 

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické  a odborné schopnosti výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa.

 

Materiál:

účastníci obdržia rozsiahly materiál od lektora (cca 120strán), ktorý obsahuje zákon v plnom znení s komentárom lektora vrátane príkladov

 

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

 

 

Lektor:

Ing. Ľuboslava Minková 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Spoluautor zákona a dlhoročný lektor pre oblasť cestovných náhrad.

Program:

1. Legislatívny rámec – stručná väzba na iné právne predpisy

2. Všeobecná charakteristika zákona - pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy náhrad, úrovne aplikácie, osobný rozsah,  právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú

3. Základné pojmy – pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnanec, zamestnávateľ

4. Priebeh/etapy pracovnej cesty – príprava na pracovnú cestu, výkon práce,  vyúčtovanie pracovnej cesty

5. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania

6. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty

7. Poskytovanie preddavku (povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)

8. Náležitosti cestovného príkazu –  podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty

9. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

 • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšte rodiny, iné a vyššie náhrady
 • stravné v príkladoch -  výpočet,  krátenie stravného, neposkytnutie stravného

10. Náhrady pri zahraničnej ceste

 • cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady náhradyza cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
 • stravné  v príkladoch - výpočet,  krátenie stravného, neposkytnutie stravného
 • vreckové v príkladoch - výpočet

11. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel  v príkladoch  - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady  pre výpočet, výpočet 

12. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma, bez preukázania

13. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

14. Ostatné pracovnoprávne inštitúty a cestovné náhrady (dočasné pridelene, vyslanie, vznik pracovného pomeru, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce)

15. Vzory tlačív (cestovný príkaz, pravidelné pracovisko, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, dohoda o použití cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa), vzor výpočtu paušálnej sumy (zdôvodnenie, kalkulácia, príklady)

 • Dátum: 30.05.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 30.05.2024
 • Miesto konania: Žilina  Dom odborov, Antona Bernoláka 51
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.