EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024

Program bude aktuálne doplnený poďla schválenej legislatívy

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Program:

1. Mzdové parametre v r. 2024

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov
 • Parametre SP a ZP, maximálny VZ pre SP, minimálny preddavok zamestnanca v SP, maximálny DVZ a dávky
 • Daňové parametre v r. 2024, NČZD, DB

 

2. Zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024

 • Zmeny v dani zo závislej činnosti
 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
 • Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024
 • Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

 

3. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024
 • Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne
 • Termíny v súvislosti  s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • RZD vs daňové priznanie

 

4. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku
 • NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
 • Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky)
 • Daňový bonus na zaplatené úroky
 • Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50

 

5. Ročné zúčtovanie dane

 • Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD
 • Tlačivo RZD, výpočet dane
 • Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

 • Dátum: 18.01.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.