EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024

Program bude aktuálne doplnený podľa schválenej legislatívy

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Program:

 

1. Minimálna mzda v r. 2024 a súvisiace úpravy

 • Minimálne mzdové nároky
 • Sadzby príplatkov
 • Priemerný zárobok na prelome rokov

 

2. Ďalšie mzdové parametre

 • SP, ZP – maximálny VZ, maximálny DVZ, minimálny preddavok v roku 2024
 • iné parametre

 

3. Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Zmeny od 1.1.2024
 • Nezdaniteľné časti, DB a ďalšie parametre v roku 2024
 • Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady

 

4. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023

 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
 • Povinnosť zamestnávateľa v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu do SP
 • Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024
 • Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
 • Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)
 • Sadzby príspevkov do II. piliera, zmeny v II.pilieri
 • Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024
 • Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024
 • Rodičovský dôchodok v roku 2024
 • Ošetrovné v roku 2024

 

5. Ďalšie aktuality v mzdovej oblasti podľa prijatej legislatívy

 

6. Povinnosti na prelome rokov

 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023
 • Kontrola/prepočet dovolenky
 • Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky

 • Dátum: 14.12.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.