EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

DOHODY KOMPLEXNE v r. 2023

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Program:

1.Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá

 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
 • Písomná informácia od 1.11.2022
 • Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
 • Dohody na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

 

2.Pracovný čas a odmeňovanie dohodára, nároky

 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Informovanie o pracovnom čase od 1.11.2022
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda, sadzby od 1.6.2023
 • Stravovanie dohodárov

 

3. Daň a poistné z dohôd

 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
 • Odvodová odpočítateľná položka pre DoBPŠ, dohody dôchodcov, register OOP - 2023
 • Odvodová odpočítateľná položka pre dohody na sezónne práce - 2023
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, RLFO v r.2023, lehoty, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP, nové údaje
 • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP v r. 2023
 • Minimálny preddavok zamestnanca na ZP od 1.1.2023, vykazovanie dohôd v ZP v r. 2023

 

4. Dohoda a neprítomnosť v práci, vylúčenie povinnosti platiť poistné v r. 2023, eldp

 • PN, OČR dohodára, oznamovanie v ZP, vykazovanie
 • Materské z dohody, oznamovanie, vykazovanie
 • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie- zmeny v r.2023
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

 

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

 • Dátum: 18.05.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 18.05.2023
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.