EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Zákonník práce (so zameraním na zmeny v pracovných zmluvách a podmienkach zamestnávania po novele od 1.11.2022)

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing.  Mikuláš Hamuľák MPSVaR SR, Bratislava

Od roku 2012 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako špecialista na odmeňovanie zamestnancov podľa ustanovení Zákonníka práce a zákona o minimálnej mzde, ako aj na odmeňovanie volených funkcionárov samosprávy. Podieľa sa na tvorbe všetkých právnych predpisov z danej oblasti. Je autorom viacerých článkov z oblasti odmeňovania a pracovného práva.

Program:

 

1. Pôsobnosť Zákonníka práce

 • ochrana rovnakého zaobchádzania v zamestnaní,
 • inzerovaná mzda v ponuke zamestnania,
 • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy-zmeny od 1.11.2022,
 • písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia SR,
 • skúšobná doba,
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania- nová povinnosť zamestnávateľa,
 • pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, prechod na inú formu zamestnania,

 

2. Domácka práca a telepráca

 

3. Zmena pracovnej zmluvy

 • zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom členskom štáte,
 • zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ,
 • odstupné, odchodné,

 

4. Pracovný čas a doba odpočinku

 • pracovná pohotovosť,
 • dovolenka, prekážky v práci,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru-nové náležitosti dohôd
 • dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej prác-podmienky,
 • minimálna predvídateľnosť práce v prípade práce na dohodu-nové povinnosti zamestnávateľa

 

5. Mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

 • minimálna mzda v roku 2023,
 • minimálne mzdové nároky v roku 2023,
 • mzdové zvýhodnenia za prácu k 1.1.2023 a k 1.6.2023,
 • splatnosť a výplata mzdy, zrážky zo mzdy a poradie zrážok, sociálna politika zamestnávateľa

 

6. Diskusia

 • Dátum: 16.02.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.