EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daň z príjmov FO za rok 2022, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2022

 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2023 a neskôr

Lektor:

Ing. Marcela Prajová Finančná správa SR

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodik a daňový špecialista na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou pre verejnosť.

Program:

1. Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č.  301/2019 Z. z – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č.  416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č.  215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
 • Zákon č.  257/2021 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č.  310/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa poukazovania podielu zaplatenej dane
 • Zákon č. 408/2021 Z. z. – odpočet výdavkov (nákladov) na investície, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v ukladaní sankcií
 • Zákon č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa oslobodenia príspevku na stravovanie u zamestnanca a v uplatňovaní výdavkov na stravovanie u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

 

2. Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2022

 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022
 • Zákon č. 257/2022 Z. z.  – nové oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti s účinnosť od 01.09.2022

 

3. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

 

4. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe

 

5. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2022

 

6. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2022 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane

 

7. Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

 

8.Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu a  príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu ako nezdaniteľná časť základu dane
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.01.2023

 

9. Novely v legislatívnom procese

 • ČPT 1121 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2023, ale aj za rok 2022

 

10. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania seminára.

 • Dátum: 07.02.2023
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 07.02.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.