EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Lektor:

Ing. Marcela Prajová Finančná správa SR

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodik a daňový špecialista na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou pre verejnosť.

Program:

1. Príjmy zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane
 • základ dane z príjmov zo závislej činnosti

 

2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

 

3. Uplatnenie daňového bonusu – zmeny v roku 2023

 • uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 • „scelovanie“ rodín

 

4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky vrátane výpočtu v prvom a poslednom roku uplatnenie nároku
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

 

5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 

6. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

 

7. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2024

 

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania webinára/seminára.

 • Dátum: 18.12.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 26.01.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.