EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Mgr. Katarína Duchoňová 

- advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, poskytujúcej právne služby najmä zahraničným spoločnostiam, ktoré sa na Slovensku uchádzajú o zákazky a realizujú veľké investičné projekty z oblasti infraštruktúry, energetiky, obrany a IT. Väčšina týchto projektov sa realizuje formou verejného obstarávania, vďaka čomu nadobudla dlhoročné skúsenosti pri príprave ponúk, ako aj v rámci revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. - od roku 2015 pôsobí ako právny expert pre obstarávanie realizované na základe pravidiel EBOR na projekte vyraďovania 1. bloku Jadrovej Elektrárne Jaslovské Bohunice. Vďaka pôsobeniu materskej kancelárie na talianskom trhu sa venuje aj verejnému obstarávaniu podľa talianskych právnych predpisov a európskej legislatíve a judikatúre na poli verejného obstarávania.

Program:

Právny rámec a základy trestnej zodpovednosti právnických osôb
• Vysvetlenie inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb
• Kedy je spoločnosť zodpovedná za protiprávne konanie fyzickej osoby
• Sankcie
• Analýza rizík
• Compliance Program
• Etický kódex
• Organizačný a kontrolný model spoločnosti,
• Smernice a procedúry
• Orgán dohľadu a kontroly / Compliance officer
• Implementáci, kontrola, dodržiavanie a trestanie
• Praktické prípady
• Rozhodnutia súdov
• Trestná zodpovednosť PO v iných štátoch EÚ z pohľadu praktickej implementácie Compliance Programov
• Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a vybrané trestné činy z pohľadu Compliance
• Sankcie EÚ voči Rusku, ciele a reštriktívne opatrenia z pohľadu Compliance
• Register partnerov verejného sektora a jeho súvislosť s trestnou zodpovednosťou právnických osôb
• Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie spoločností – ESG ako novodobý fenomén

  • Dátum: 12.10.2022
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 54 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 12:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.