EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daň z motorových vozidiel za rok 2022, daňové priznanie

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing.  Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR 

odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel

Program:

1/ Rekapitulácia základných pojmov zákona vrátane určenia vzniku a zániku daňovej povinnosti, daňové priznanie, možnosť podania oznámenia o zániku daňovej povinnosti

- predmet dane - vozidlo elektromobil, osobné, úžitkové a autobus

- základ dane – „technické parametre jeho určenia“

- oslobodenie od dane – zánik oslobodenia od dane

- vzťah daňovník a vozidlo, nájomca (užívateľ), zamestnávateľ

  • zdaňovacie obdobie, ročné, iné ako ročné zdaňovacie obdobie,
  • platenie preddavkov na daň, zánik platenia preddavkov na daň  
  • zápis v daňovom priznaní

2/ Ročná sadzba dane, kritéria pre:

- použitie prílohy č. 1 (všetky vozidlá okrem vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy)

- použitie prílohy č. 1a (výlučne pre vozidlá ťahače a návesy)

3/ Úprava ročnej sadzby dane v závislosti od:

- dátumu prvej evidencie vozidla

- bez použitia povinne vpisovaného údaja – dátumu prvej evidencie vozidla

- druhu vozidla - hybridné motorové vozidlo

- druhu použitého alternatívneho paliva

- použitia vozidiel v kombinovanej doprave

4/ Príklad:

- postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely výpočtu dane

- postupu úpravy ročnej sadzby dane na účely predpokladanej dane

5/ Príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022 vrátane vyplnenia predpokladanej dane na rok 2023

6/ Platenie preddavkov na daň

  • výpočet, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti

7/ Diskusia k pálčivým otázkam

  • Dátum: 16.01.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 54 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 12:10
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.