EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

DPH - oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach v praktických príkladoch. Znížená 10% sadzba DPH na príkladoch

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

 

Novely DPH v roku 2023 v praktických príkladoch – len to najpodstatnejšie

(oprava základu dane pri nových kategóriách nevymožiteľnej pohľadávky, „vrátenie“ odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre, služby podliehajúce10% sadzbe dane)

Skrátený seminár, na ktorom sa dozviete to najpodstatnejšie z noviel zákona o DPH platných v roku 2023 s minimom teórie ale o to viacej s množstvom príkladov, ktoré názorne vysvetľujú aplikáciu nových ustanovení zákona o DPH platných od 01.01. 2023 v praxi.                 

Lektor:

Ing. Martin Ťažky Finančné riaditeľstvo

- špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH ako aj lektor odborných seminárov pre verejnosť

Program:

1. Nové charakteristiky nevymožiteľnej pohľadávky, na základe ktorých  môže platiteľ vykonať opravu základu dane podľa § 25a zákona o DPH (t.j. „vypýtať“ si odvedenú DPH z predchádzajúcich dodávok  tovarov alebo  služieb, ktoré nemá uhradené) - výklad definícií, určenie ktorých faktúr z minulého roka sa to týka, uvedenie opravy základu dane  pri nevymožiteľnej pohľadávke v DP a  KV - príklady k tomu

2. Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre – „vrátenie“ odpočítanej dane ak po uplynutí 100  dní od splatnosti je  faktúra stále neuhradená, resp. len čiastočne, resp. ak dostane dlžník opravný doklad; ktorých faktúr z minulého roka sa to týka, ako postupovať, ak platiteľ  nezaplatí faktúru a „posunie“ si odpočet dane do neskoršieho obdobia,  alebo mu príde faktúra oneskorene, zohľadnenie pomerného odpočítania dane a vykonaných úprav, vykazovanie tejto opravy v DP a KV – príklady k tomu

 

3. Oprava opravenej odpočítanej dane pri zaplatení faktúry – opätovné odpočítanie dane po zaplatení faktúry – možné prípady, ktoré môžu nastať,  zohľadnenie pomerného odpočítania dane a vykonaných úprav pri opätovnom odpočítaní dane, vykazovanie v DP a KV – príklady k tomu

 

4. Uplatňovanie  zníženej  sadzby dane: 5% sadzba dane na dodanie bytových domov a na dodanie  stavebných  prác na týchto domoch, na ktoré sa vzťahuje zákon o štátnej podpore   nájomného bývania,  10% sadzba dane na prepravu osôb lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie športových zariadení  na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk,  na gastro služby – príklady k tomu

 

5. Diskusia - odpovede na otázky

  • Dátum: 09.03.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 60 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 12:00 - 12:30
  • Predpokladané ukončenie: 16:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.