EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty ,stravovanie zamestnancov v praktických príkladoch

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Ľuboslava Minková 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Spoluautor zákona a dlhoročný lektor pre oblasť cestovných náhrad.

Program:

Stravovanie zamestnancov

 1. Základné povinnosti zamestnávateľa
 2. Všeobecné zásady zabezpečovania stravovania  
 3. Formy zabezpečovania stravovania,
 4. Vznik nároku na stravovanie/finančný príspevok 
 5. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (náklad, sociálny fond)
 6. Hodnota stravovacej poukážky
 7. Finančný príspevok na stravovania – zákonný
 8. Finančný príspevok na stravovanie – výber zamestnanca
 9. Výška finančného príspevku
 10. Rozšírenie stravovania na iné skutočnosti
 11. Rozšírenie okruhu osôb
 12. Predmet dane u zamestnanca, daňový výdavok zamestnávateľa

 

Cestovné náhrady

 1. Všeobecne  –  pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy cestovných náhrad, osobný rozsah,  právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú, úrovne aplikácie, stručná väzba na iné právne predpisy
 2. Pracovná cesta a pravidelné pracovisko
 3. Priebeh pracovnej cesty - príprava na pracovnú cestu, výkon práce, vyúčtovanie pracovnej cesty
 4. Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu - súhlas zamestnanca, doba trvania
 5. Podmienky pracovnej cesty – účel podmienok, forma, spôsob, rozsah, prerušenie pracovnej cesty
 6. Náležitosti cestovného príkazu –  podmienky a vyúčtovanie pracovnej cesty
 7. Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  - stravné, cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, cestovné výdavky za cestu k návšteve rodiny, iné a vyššie náhrady
 8. Náhrady pri zahraničnej ceste - cestovné výdavky, ubytovacie výdavky, potrebné vedľajšie výdavky, komerčné poistenie, povinné/odporúčané očkovanie, náhrady za cestu k návšteve rodiny, stravné, vreckové, iné a vyššie náhrady
 9. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel - podmienky používania cestných motorových vozidiel, podklady  pre výpočet, výpočet 
 10. Uznávanie výdavkov – preukázateľnosť, paušálna suma, bez preukázania
 11. Poskytovanie preddavku - povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena
 12. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad - mena, lehoty, zaokrúhľovanie   
 13. Čas strávený na pracovnej ceste

Diskusia

 • Dátum: 18.10.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.