EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

 

                  

Lektor:

Mgr. Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Program:

 

• Nevymožiteľné pohľadávky, oprava základu dane a oprava odpočítanej dane
• Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
• Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a zmeny od roku 2023
• Povinnosti a postup pri oprave základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
• Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty
• Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
• Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023
• Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
• Oprava opravenej odpočítanej dane
• Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
• Zmeny v registrácii za platiteľa dane
• Zmeny v oprave odpočítanej dane pri krádeži tovaru
• Osobitné povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb a iné...
• Diskusia

  • Dátum: 15.11.2022
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.