EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

 

                  

Lektor:

Mgr. Mojmír Beňo - vedúci odd. DPH - Ministerstvo financií 

Program:

1. Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby

·         Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

·         Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a plánované zmeny od roku 2023

·         Povinnosti a postup pri oprave základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)

·         Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty 

·         Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)

·         Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023

·         Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)

·         Oprava opravenej odpočítanej dane 

·         Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)

·         Presah na iné ustanovenia zákona o DPH

2. Registrácia pre DPH

·         Upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat výlučne z oslobodených činností

·         Úpravy pri zrušenie registrácie platiteľa dane

·         Ostatné zmeny a doplnenie v súvislosti s registráciou

3. Zmeny pri oprave odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru

4. Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

·         Úprava vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru

·         Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze tovaru

·         Ostatné úpravy a doplnenia zákona o DPH

5. Osobitné záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb (účinné od r. 2024)

  • Dátum: 08.12.2022
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.