EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2023 (min.mzda, dohody, sociálne a zdravotné poistenie, Zákonník práce, daňový bonus)

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Program:

1. Mzdové parametre v r.2023    
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, sadzby od 1.6.2023
    - Daňové parametre
    - SP, ZP, stravné od 1.1.2023 a iné parametre

 

2. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
    - Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
    - Prihlasovanie, odhlasovanie, termíny, vykazovanie
    - Register OOP a oznamovanie v SP
    - ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky
    - Dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 

 

3. Dohody na sezónne práce 
    - Typy činností na dohody na sezónne práce
    - Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
    - Zdanenie, zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady, súbehy
    - ELDP, započítanie pre dávky zo SP, náhrada príjmu pri PN a nemocenské dávky

 

4.  Vylúčenie povinnosit platiť poistné v SP od 1.1.2023
    - Čestné vyhlásenie v súvislosti vylúčením povinnosti platiť poistné
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa u matky, príklady
    - Vylúčenie v súvislosti so starostlivosťou o dieťa - iná osoba, príklady
    - Príklady - szčo
    - Vylúčenie pri súbehu poistení

 

5. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
    - Zmeny vo vykazovaní vo Výkaze poistného
    - Dohody s nepravidelným príjmom - vykazovanie, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
    - Nové údaje v RLFO a vo výkaze pre SP - analytické údaje
    - Ďalšie zmeny

 

6. Zmeny v Zákonníku práce a ďalšie zmeny
    - Elektronická forma stravovacích poukážok
    - Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
    - Zmeny v nelegálnej práci
    - NČZD - celoeurópsky dôchodkový fond
    - Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

 

7. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1.1.2023
    - Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP po novele prijatej 6.12.2022
    - Nové sadzby a podmienky v r.2023

 

8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)
    - Minimálny preddavok zamestnanca
    - Minimálne poistné zamestnanca (v rzzp)

 

  • Dátum: 17.01.2023
  • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 17.01.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.