EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuálny stav v mzdovej učtárni v roku 2024 a ročné zúčtovanie dane za r. 2023

1.Zákonník práce

- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- príplatky ku mzde

- prípadné iné zmeny

 

2. Sociálne poistenie

- maximálny mesačný vymeriavací základ

- maximálny denný vymeriavací základ pre Pn a náhradu príjmu

- prípadné iné zmeny

 

3. Zdravotné poistenie

- zmena zdravotnej poisťovne

- prípadné iné zmeny

 

4. povinný podiel ZTP

- povinnosť

- výpočet

- podanie

 

5. Ročné zúčtovanie dane

- termíny, lehoty

- potvrdenie o príjme

- žiadosť o vykonanie RZD

- nezdaniteľné časti základu dane

- daňový bonus na deti

- daňový bonus na úroky z úverov

- výpočet dane

- preplatok, nedoplatok RZD

- vysporiadanie výsledku RZD

- ročné hlásenie dane

Lektor:

 Júlia Pšenková 

lektorka s dlhoročnou praxou v nadnárodnej spoločnosti so špecializáciou na mzdovú problematiku a poradenstvo.

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 16.01.2024
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.