EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuálny stav v mzdovej učtárni v roku 2023 a ročné zúčtovanie dane za r. 2022

Oznam: Školenie sa uskutoční len online-formou webinára 1.2.2023

Lektor:

 Júlia Pšenková 

lektorka s dlhoročnou praxou v nadnárodnej spoločnosti so špecializáciou na mzdovú problematiku a poradenstvo.

Program:

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda
 • príplatky ku mzde
 • dohoda o pracovnej činnosti pri sezónnych prácach

2. Sociálne poistenie

 • zmeny rok 2022
 • epnka
 • kurzarbeit
 • otcovská dovolenka
 • zmeny v odvodovej odpočitateľnej položke
 • maximálny mesačný vymeriavací základ poisteného

3. daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus na deti
 • sadzba dane

4. Ročné zúčtovanie dane

 • lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • odpočet na daňovníka, manželku, poberateľa dôchodkov, DDS
 • bonus na deti a úroky z úverov
 • darovanie 2 % dane
 • vysporiadanie výsledkov RZD

5. podiel plnenia ZTP

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 01.02.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 01.02.2023
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.