EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Záznamy z online webinárov – mzdy a personalistika

V prípade ak Vám nevyhovuje daný termín online webinára viete si zakúpiť záznam, ktorý obsahuje kompletnú prednášku vrátane študijného materiálu lektora v .pdf formáte.

Objednávky prosíme posielať najlepšie mailom na educo-consult@educo-consult.sk

prípadne telefonicky: 0904 510 702, 041/5654673, 0903 340 456

 

Po objednaní Vám zašleme faktúru na úhradu a pokyny k sledovaniu záznamu z webinára.

Záznam Vám bude prístupný po dobu 30dní a viete si ho pozrieť aj viac krát.

 

Poplatok za 1 záznam je 66€ vrátane DPH

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

 

Aktuálna ponuka záznamov:

1. Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 - Lektor: RNDr. Jana Motyčková - záznam z 28.10.2022 dĺžka: 4hod. 55min.

 • Zmeny v Zákonníku práce
 • Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia
 • Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb, Zmeny v dohodách od 1.11.2022
 • Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov
 • Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 1.11.2022 a zmeny v dôchodkoch od r. 2023
 • Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

 

2. Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a stravovanie zamestnancov v príkladoch - Lektor: Ing. Ľuboslava Minková – MPSVaR SR - záznam z 18.10.2022  dĺžka: 4hod. 46min.

 • Stravovanie zamestnancov (základné povinnosti zamestnávateľa, všeobecné zásady zabezpečovania stravovania, formy zabezpečovania stravovania, vznik nároku na stravovanie/finančný príspevok, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovania, výška finančného príspevku, rozšírenie stravovania na iné skutočnosti, rozšírenie okruhu osôb, predmet dane u zamestnanca, daňový výdavok zamestnávateľa
 • Cestovné náhrady (pôsobnosť, kontrola, poradenstvo, druhy cestovných náhrad, osobný rozsah,  právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú, úrovne aplikácie, stručná väzba na iné právne predpisy, pracovná cesta a pravidelné pracovisko, priebeh pracovnej cesty, vyúčtovanie pracovnej cesty, vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu, podmienky pracovnej cesty,náhrady pri tuzemskej/zahraničnej pracovnej ceste, náhrady za používanie cestných motorových vozidiel, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, čas strávený na pracovnej ceste

      

 

Témy sa postupne dopĺňajú po zrealizovaní školenia

 • Dátum: 
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH
 • Prezentácia: 
 • Predpokladané ukončenie: 
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.