EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Záznamy z online webinárov – dane a účtovníctvo

V prípade ak Vám nevyhovuje daný termín online webinára viete si zakúpiť záznam, ktorý obsahuje kompletnú prednášku vrátane študijného materiálu lektora v .pdf formáte.

 

Objednávky prosíme posielať najlepšie mailom na educo-consult@educo-consult.sk

prípadne telefonicky: 0904 510 702, 041/5654673, 0903 340 456

 

Po objednaní Vám zašleme faktúru na úhradu a pokyny k sledovaniu záznamu z webinára.

Záznam Vám bude prístupný po dobu 30dní a viete si ho pozrieť aj viac krát.

 

Poplatok za 1 záznam je 66€ vrátane DPH

Lektor:

 Kolektív lektorov 

Program:

 

Aktuálna ponuka záznamov:

1. Najčastejšie chyby DPH v praxi v roku 2022 -  Lektor: Ing. Soňa Ugróczy, záznam z 17.10.2022 dĺžka: 4hod. 55min.

Praktické príklady DPH

 1. Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane 
 2. Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia 
 3. Vznik daňovej povinnosti  na príkladoch z praxe 
 4. Osoba povinná platiť daň správcovi dane 
 5. Predaj tovaru do EU – upozornenie na daňové riziká
 6. Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe

Uplatňovanie pravidiel DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností

 1. Registračná povinnosť v súvislosti s prenájmom a predajom nehnuteľnosti
 2. Osoba povinná platiť DPH pri prevode nehnuteľnosti
 3. Uplatňovanie DPH pri dodaní stavieb s pozemkom, bytov s garážami a podobne
 4. Daňový režim na dodanie apartmánu v bytovom dome/v apartmánovom dome
 5. Prenájom nehnuteľnosti s daňou /prenájom nehnuteľnosti určenej na bývanie (prenájom administratívnych priestorov, bytov, virtuálneho sídla), dlhodobý vs. krátkodobý prenájom
 6. Zadefinovanie predaj pozemku ako plnenia, ktoré je predmetom DPH
 7. § 54 úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku v prípade predaja  a prenájmu nehnuteľnosti

     

                                       

2. Daňové a nedaňové výdavky - Lektor: Ing. Mária Dimitrovová. Finančná správa SR, záznam z 27.10.2022, dĺžka: 4hod. 30min.

Pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov, výdavky na BOZP, Starostlivosť o zdravie zamestnancov, preventívne LP, výdavky na zdravotné prehliadky, vzdelávanie-školenie, rekvalifikačné kurzy, kvalifikačná karta vodiča, zaplatenie vysokoškolského štúdia, príspevky na stravovanie, príspevok nad limit , príspevky zo sociálneho fondu, práca zamestnanca z domu, výdavky  zamestnávateľa na vybavenie pracoviska, náklady na energie, zamestnanecké benefity, nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur ,praktické príklady, cestovné náhrady nárokové, nenárokové CN,  vreckové, CN platené obchodným partnerom, automobil v podnikaní – výdavky na PHL, odpisovanie,  automobil používaný aj na súkromné účely, úpravy základu dane pri v súvislosti s automobilom vo vstupnej cene 48 tis. eur, finančný prenájom a operatívny prenájom, elektromobily  odpisovanie, výdavky na spotrebu, elektromobilov, preukazovanie spotreby, dotácia na elektromobily, škodová udalosť pri automobiloch, totálna škoda, opraviteľné poškodenie, krádež, zásoby- predaj zásob pod cenu, vyradenie  zásob, likvidácia, reklama, propagačné predmety, dary, charitatívna reklama  -propagačné akcie ,dni otvorených dverí, športové hry, povinné výdavky podľa osobitných predpisov trovy súdneho exekútora, súdne poplatky, rozdiely zo zaokrúhľovania podľa zákona o cenách, DPH pri krádeži

         

Témy sa postupne dopĺňajú po zrealizovaní školenia       

 • Dátum: 
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH
 • Prezentácia: 
 • Predpokladané ukončenie: 
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.