EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Ročné zúčtovanie preddavkov na DzP zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny

Lektor:

Ing. Zita Kajanovičová Finančná správa SR

- metodik, špecialistka na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, Banská Bystrica

Program:

1. Ročné zúčtovanie
        - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pred vykonaním ročného zúčtovania,
        - nové vzory tlačív, ktoré zamestnávateľ používa pri ročnom zúčtovaní,
        - dôležité sumy k výpočtu základu dane za zdaňovacie obdobie 2022, 
        - nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus na praktických príkladoch,
          (výpočet daňového bonusu za rok 2022, s poukázaním no nový spôsob
           výpočtu za druhý   polrok 2022 a preukazovanie jeho nároku, vplyv
           začatia závislej činnosti na maximálny limit sumy daňového bonusu),

         - postup zamestnávateľa po zistení chýb vykonaných v ročnom zúčtovaní,
         - daňové priznanie podané po ročnom zúčtovaní.

   2. Tlačivá
         - vzory tlačív, ktoré zamestnávateľ a zamestnanec používa pri príjmoch
           zo závislej činnosti platné od 1.1.2023,
         - zmeny tlačív v porovnaní tlačív platných za predchádzajúce zdaňovacie
           obdobie.

   3. Legislatívne zmeny od 1.1.2023
         - príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a nezdaniteľná  
           časť základu dane,
         - daňový bonus na vyživované dieťa,
         - príspevok od zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie.

   4. Rôzne
        - napr. vybrané problémy týkajúce sa príspevku na stravovanie
          a oslobodenia nepeňažného plnenia do 500 €, oslobodenie odmien
          vyplatených členom volebných komisií.

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.