EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 1.11.2022

Rozsiahla novela Zákonníka práce prináša novinky v práci personalistov, mzdárov ako aj vedúcich zamestnancov. 

 

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorých potreba vyplynula z praxe.

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

- špecialista na mzdovú problematiku s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou. Pracuje ako metodička mzdového softvéru.

Program:

 

1. Zmeny v Zákonníku práce

 • Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
 • Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
 • Otcovská dovolenka
 • Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR

 

2. Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
 • Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,  prechodné ustanovenia
 • Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru

 

3. Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb

 

4. Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

 

5. Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

 • Zmeny v materskom otcov
 • Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP

 

6. Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

 • Dátum: 28.10.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 28.10.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.