EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daňové a nedaňové výdavky

Seminár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

 

 

 

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

-Finančná správa SR

Program:

 1. Pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov,
 2. Výdavky na BOZP
 3. Starostlivosť o zdravie zamestnancov, preventívne LP, výdavky na zdravotné prehliadky
 4. Vzdelávanie-školenie, rekvalifikačné kurzy, kvalifikačná karta vodiča, zaplatenie vysokoškolského štúdia
 5. Príspevky na stravovanie, príspevok nad limit , príspevky zo sociálneho fondu
 6. Práca zamestnanca z domu, výdavky  zamestnávateľa na vybavenie pracoviska, náklady na energie
 7. Zamestnanecké benefity
 8. Nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur ,praktické príklady
 9. Cestovné náhrady nárokové, nenárokové CN,  vreckové, CN platené obchodným partnerom,
 10. Automobil v podnikaní – výdavky na PHL, odpisovanie,  automobil používaný aj na súkromné účely, úpravy základu dane pri v súvislosti s automobilom vo vstupnej cene 48 tis. eur, finančný prenájom a operatívny prenájom
 11. Elektromobily  odpisovanie, výdavky na spotrebu, elektromobilov, preukazovanie spotreby, dotácia na elektromobily
 12. Škodová udalosť pri automobiloch, totálna škoda, opraviteľné poškodenie, krádež
 13. Zásoby- predaj zásob pod cenu, vyradenie  zásob, likvidácia
 14. Reklama, propagačné predmety, dary, charitatívna reklama  -propagačné akcie ,dni otvorených dverí, športové hry
 15. Povinné výdavky podľa osobitných predpisov trovy súdneho exekútora, súdne poplatky, rozdiely zo zaokrúhľovania podľa zákona o cenách, DPH pri krádeži
 16. Diskusia

 • Dátum: 27.10.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:00
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.