EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2023 

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

 

 

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková 

metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Program:

program bude doplnený podľa prijatej legislatívy

 

1. Mzdové parametre v r.2023

 • Minimálna mzda, sadzby príplatkov
 • Daňové parametre
 • SP, ZP a iné parametre

 

2. Dohody na sezónne práce

 • Typy činností na dohody na sezónne práce
 • Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
 • Zdanenie, zdravotné poistenie
 • Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
 • Eldp, započítanie pre dávky zo SP

 

3. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP)  pre DoBPŠ a dohody dôchodcov

 • Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
 • Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
 • Termíny
 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023
 • Vykazovanie dohôd s OOP do SP
 • ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky

 

4. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

 • Zmeny dohodách s nepravidelným príjmom
 • Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné
 • Nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
 • Ďalšie zmeny

 

5. Zmeny v Zákonníku práce

 • Elektronická forma stravovacích poukážok
 • Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
 • Ďalšie zmeny

 

6. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1.1.2023

 • Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP
 • Nové sadzby a podmienky v r.2023

 

7. Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť)

8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)

9. Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

10. Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?

 • Dátum: 14.12.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 14.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.