Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 1.1.2021 a pripravované zmeny od 15.10.2021


Lektor: 
Ing. Peter Gallovič  Špecialista na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou.


Program: 

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny

- Základné ustanovenia – zmeny

- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad základných povinností výrobcov

- Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje a stavebné odpady

- Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností

- Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie - zmeny

- Informačný systém odpadového hospodárstva

- Správne delikty – prehľad

- Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok


Dátum: 25.10.2021
Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Cena: 60 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
Prezentácia: 8:30 - 9:00
Predpokladané ukončenie: 14:30


Dátum: 25.10.2021
Miesto konania: Online webinár  
Cena: 60 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
Prezentácia: 8:30 - 9:00
Predpokladané ukončenie: 14:30


Dátum: 26.10.2021
Miesto konania: Košice  Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
Cena: 60 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
Prezentácia: 8:30 - 9:00
Predpokladané ukončenie: 14:30


Alternatívne prihlásenie účasti zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu:
EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.BOX 103, 010 08 Žilina