Lektor: 


Program: 


Alternatívne prihlásenie účasti zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu:
EDUCO-CONSULT, s.r.o., P.O.BOX 103, 010 08 Žilina